- Adriatic Travel Design

- Adriatic Travel Design

Impressum

UVOD: Web www.travel-design.com je zajednički produkt tvrtki Adriatic Travel Design d.o.o iz Pazina i Travel Design Deutschland GmbH iz Minhena, Njemačka. Osnovna svrha weba je internet promocija određenih odredišta ili područja. Osim promocije web omogućava i interaktivnu komunikaciju sa posjetiteljima  weba kao i korištenje raznih servisa uslužne naravi: rezervacije, plaćanja, ishodovanje potrebnih dokumenata za smještaj…
VLASNICI: Adriatic Travel Design d.o.o. direktor: Ladislav Turčinović

Šime Kurelića 20 / 3, 52000 Pazin

MB: 1779095

UREDNIK: Zdenko Horjan
SURADNICI: Samanta Bašić, Blanka Šonje-Veličan, Livio Dolgoš, Josip Mandurić, Mauro Dujmović, Jasminka Pucić, Ana Milin, Nives Breščić, Iva Bašić
KONCEPT: Ladislav Turčinović, Zdenko Horjan
DESIGN i PROGRAMIRANJE: Zdenko Horjan, Tomislav Čubrić
KONTAKT: tel:       +385 52 617 770

fax:      + 385 52 617 772

e-mail:  [email protected]

- Adriatic Travel Design