- Adriatic Travel Design

- Adriatic Travel Design

Opći uvjeti poslovanja

ADRIATIC TRAVEL DESIGN (ATD)
Opći uvjeti poslovanja za usluge smještaja

Molimo pročitajte ove opće uvjete poslovanja jer oni, prigodom rezervacije, postaju punovažni i obvezujući za nas kao posrednika, pružatelje uvjeta smještaja i Vas kao korisika usluga smještaja.

Opći uvjeti poslovanja

Ovi Opći uvjeti poslovanja vrijede za sve akcije poduzete putem našeg sustava.

Radi preglednosti podijeljeni su po uobičajenom slijedu postupaka te općim odredbama koje opisuju međusobne odnose sudionika prodajnog procesa:

Upiti za rezerviranja i bukiranja
Svaki upit i bukiranje biti će preko Travel Design proslijeđeni na traženi objekt, odnosno određenog pružatelja usluga smještaja. Travel Design će odgovoriti na sve tražene informacije direktno u dogovoru s krajnjim pružateljem usluga.

Gost, ugovor, bukiranje i plaćanje
Obveze definirane ovim Općim uvjetima poslovanja postaju obvezatne za sve subjekte procesa potvrđivanjem prihvaćanja ovih Općih uvjeta poslovanja i uplatom prve rate sukladno odredbama definirnim u Potvrdi o bukiranju. Ukoliko ne dođe do izvršenja obveze prve uplate sukladno definiranom u “Potvrdi o bukiranju” odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja postaju neobvezujuće. To u principu znači storniranje rezerviranih usluga bez obveza za bilo koju stranu koja sudjeluje u prodajnom procesu.

Potvrda rezervacije
ATD i pružatelji smještajnih usluga izričito potvrđuju da se Potvrda o bukiranju izdana putem ATD sustava, uz priložene potvrde o uplaćenim iznosima za bukirane usluge tretira kao dokument – vaučer kojim se ostvaruje pravo na izvršenje bukiranih usluga. U slučaju bilo kakvih nesuglasica navedeni dokumenti imaju snagu Ugovora potpisanog s naše strane uz poštivanje ovdje definiranih uvjeta.

Preknjiženja, storniranja – prava gosta na promjene i otkaz
U slučaju potrebe za izmjenom već definirane rezervacije vrijede sljedeće postavke:

 • svi zahtjevi za promjenom rezervacije ili pak storniranjem obavljaju se putem definiranih kontakt podataka naše tvrtke uz obvezatnu našu potvrdu zaprimanja takvog zahtjeva
 • prva promjena rezervacije te u slučaju realnih, opravdanih zahtjeva za storniranjem mi odnosno pružatelji smještajnih usluga mogu prihvatiti te izmjene odnosno storniranje bez ikakvih potraživanja. Naknadne promjene se mogu naplatiti 10 € po promjeni
 • za neopravdane promjene rezervacije ili storniranja postoji pravo zadržavanja dotada uplaćenih sredstava ovisno o preostalom broju dana do početka korištenja rezerviranih usluga i to:
  • do 30-og dana prije početka – 20% cijene aranžmana, minimalno 25 €
  • od 30 do 10-og dana – 50% cijene
  • od 10 do 1 -og dana – 80% cijene
  • kod nepojavljivanja – 100% cijene

Prava ATD-a na promjene i otkaz
Adriatic Travel Design zadržava pravo na promjene odredbi rezervacije ili otkaz rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, ukloniti ili izbjeći (elementarne nepogode, sanitarni poremećaji, terorističke ili ratne situacije, bolest ili smrt pružatelja usluga i sl).

U slučaju nemogućnosti izvršenja preuzetih obveza zbog pogrešaka na sustavu ili kod pružatelja usluga ATD se obvezuje osigurati gostu zamjenski smještaj po sličnim uvjetima uz pravo na dodatno fakturiranje razlike u cijeni do ukupnog iznosa razlike od 5 % iznosa ranije rezerviranog aranžmana. Gost ima pravo ponuđeno ne prihvatiti. U nemogućnosti osiguranja zamjenskog smještaja ili u slučaju da ga gost ne prihvaća zamjenski smještaj ATD zadržava pravo na otkaz rezervacije do 7 dana prije početka korištenja usluga te jamči povrat dotada uplaćenog iznosa. U ostalim slučajevima kasnijeg otkaza od strane ATD-a gost ima pravo na povrat svih uplaćenih sredstava te dodatnu naplatu štete do 30 % ukupno uplaćenog iznosa.

Ostale odredbe

Kategorije hotela i informacije o hotelu / putovanju
Uobičajena međunarodna hotelska kvalifikacija (kategorija opisana dodijeljenim zvijezdicama) daje neobvezujuću uputu na standard hotela. Bazirana je na službenoj klasifikaciji uzimajući u obzir i samoprocjenu hotela. Također sve dodatne putne i hotelske informacije / opisi se temelje na osobnim podacima hotela i ponuđača.

Cijene i usluge
Sve cijene prezentirane na sustavu su aktualne, sezonske ili dnevne, i vrijede za definirane usluge i sva bukiranja koja se vrše preko sustava.

Boravišna pristojba
U cijene nije uračunata boravišna pristojba jer ona u principu ovisi o traženom periodu rezervacije kao i lokaciji na kojoj se pružaju rezervirane usluge. U pravilu se naplaćuje kod dolaska na odredište sukladno Zakonu o baravišnoj pristojbi Republike Hrvatske. a uobičajeni iznos kreće se od 2,00 do 7,00 kn po danu za odraslu osobu. Djeca do 12 godina ne plaćaju boravišnu pristojbu a osobe od 12 do 18 godina plaćaju 50 % iznosa za odraslu osobu i definiranog za određeno odredište i period.

Prigovori na usluge
U slučaju nezadovoljstva ponuđenim uslugama gost je dužan eventualne prigovore pismeno podnijeti odgovornoj osobi u objektu (direktoru ili šefu recepcije) uz potvrdu preuzimanja datog prigovora.
Prigovori za uvjete smještaja dostavljaju se najkasnije 48 sati nakon dolaska u objekt i to odgovornoj osobi u objektu i dežurnoj službi Adriatic Travel Designa na e-mail: [email protected] ili na telefon +385 (0)52 617 770.
Sve ostalo, uključujući brigu o provedbi usluga te brigu o pravima i interesima gosta preuzima Adriatic Travel Design.
Pri rješavanju prigovora primjenjivat će se odrebe i uzansce turističkog poslovanja.

Obveze gosta
Prihvaćanjem općih uvjeta poslovanja gost je, osim definiranog u tekstu ovih Općih uvjeta poslovanja obvezan:

 • posjedovati valjanu putnu dokumentaciju (osobne isprave i sl.)
 • poštivati zakonske propise države u kojoj boravi
 • poštivati kućni red objekta u kojem boravi
 • predati pružatelju usluga odgovarajuću dokumentaciju kao potvrdu obavljene rezervacije (Potvrdu o bukiranju + potvrde o uplati)

Ostalo
Podaci na našem sustavu su prikupljani s naglaskom na provjeru točnosti. Ipak, za moguće nenamjerne greške kod obuhvaćanja podataka ili prijenosa podataka ne možemo preuzeti potpuno jamstvo. Vjerujemo da eventualna nedorečenost pojedinih podataka neće utjecati na ukupnost naših odnosa. Ukoliko bi se to dogodilo preuzimamo obvezu obeštećenja gosta sukladno definiranim odredbama Općih uvjeta poslovanja.

Nadležnost suda
U slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja odnosa utvrđuje se nadležnost stvarno i mjesno nadležnog suda.

Zaštita podataka
Svi podaci koji su u vezi s bukiranjem prikupljeni putem sustva ili su na drugi način postali dostupni ATD-u biti će od strane ATD-a tretirani kao poslovna tajna.
ADRIATIC TRAVEL DESIGN d.o.o.
Šime Kurelića 20/3
HR-52000 Pazin
E-Mail: [email protected]
Tel: +385 (0)52 617 770
Fax: +385 (0)52 617 772

- Adriatic Travel Design