- Adriatic Travel Design

- Adriatic Travel Design

Jahanje

konji08_v2U nizinama rijeka Save, Drave i Dunava vještina jahanja i uzgoj konja za šport, lov i rad imaju dugu tradiciju. Putujući na konju kroz ravnice i šume, možete upoznati atraktivna staništa ptica, riba i divljači, tradicionalnu pučku arhitekturu sela i seljačkih gospodarstava. Na obroncima Papuka uživat ćete u bukeu vrsnih kutjevačkih vina, izvorskoj vodi i opuštanju u toplicama.

IZVORNE PASMINE

LIPICANAC

U Đakovu (Slavonija) je najpoznatiji uzgoj i selekcija lipicanaca. Izvorno uzgojno područje je Lipica u Sloveniji, a uzgoj se proširio na Hrvatsku, Austriju, Mađarsku, Bosnu i Hercegovinu, Rumunjsku, Vojvodinu, Srbiju, Crnu Goru, Italiju, Slovačku, Makedoniju, SAD i Dansku, a u manjem broju u još neke zemlje…opširnije

Posjetite stranicu: Državna Ergela Lipicanaca Đakovo

Ergela Đakovo

MEĐIMURSKI KONJ

U narodu ga zovu još međimurec. U svijetu je poznat pod imenima Murakozilo, Murinsulaner.
Prema imenu pasmine zaključuje se da je nastao na području Međimurja. Iz prvobitnog uzgojnog područja proširio se i na ostala područja, prije svega u Mađarsku, pokrajina Zala, ali i u ostale dijelove sjeverozapadne Hrvatske. Danas postoje evidentirane dvije populacije ovih konja. Jedna se nalazi u Međimurju, brojčano manja populacija, a druga znatno veća u Mađarskoj…opširnije

HRVATSKI POSAVAC

U narodu ga još zovu posavski konj, posavec i posavski bušak. Kao što mu ime govori, nastao
je na području slivnog toka rijeke Save i njezinih pašnjačkih površina…opširnije

HRVATSKI HLADNOKRVNJAK

Ova pasmina konja, danas predstavlja najrasprostranjeniju pasminu konja u Republici Hrvatskoj. Nastao je na području sjeverozapadnog dijela Hrvatske oplemenjivanjem domaćih kobila s pastusima hladnokrvnih pasmina iz Austrije, Mađarske, Belgije i Francuske…opširnije
PRIJEDLOG
Sinjska alka je viteško natjecanje u kojemu konjanici u svečanoj narodnoj nošnji gađanju kopljem u alku (dva mala koncentrična obruča obješena iznad trkališta). Turnir se održava od 1715. u spomen na pobjedu malobrojnih Sinjana nad turskom vojskom.

- Adriatic Travel Design